Tapaaminen.net

Tapaaminen.net

Sovi tapaamisia helposti ja ilmaiseksi.

Tapaaminen.net uusi beta versio kokeiltavissa osoitteessa beta.tapaaminen.net!

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Elysium Solutions Oy
PL 1188 (Microkatu 1)
70211 Kuopio
puh. 010 321 3011

Rekisteriasioista vastaava:
Marko Kaartinen
Elysium Solutions Oy
PL 1188 (Microkatu 1)
70211 Kuopio
puh. 010 321 3011
E-mail: marko(at)elysium.fi

Rekisterin nimi
Tapaaminen.net käyttäjärekisteri

Tietojen käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Tapaaminen.net sivuston ja asiakkaan välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen sekä selvittämiseen.

Tietojen lähde
Tämän rekisterin tiedot kerätään asiakkaiden rekisteröityessä Tapaaminen.net-palveluun.

Tietojen oikeellisuus
Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua omiin asiakastietoihinsa palvelussa ja muokata talletettavia tietoja käyttäen käyttäjätunnus-salasana -tunnistusta.

Rekisterin tietosisältö
Tapaaminen.net-verkkopalvelun asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Käyttäjätunnus
  • Salasana
  • Nimi
  • Sähköposti

Tietojen luovutus
Rekisteriin annettu käyttäjätunnus näkyy sivustolla. Tapaaminen.net ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tapaaminen.net voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei suostumusta sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelta ole saatu.

Rekisterin suojaus
Jokaisella rekisteröityneellä on käyttöoikeus rekisteriin tietojensa näkemiseen ja muokkaamiseen hänelle myönnetyllä käyttäjätunnuksella. Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Tapaaminen.net tehtävään määrättyjen henkilöiden nähtävissä.